บุญสืบ  ปัญญา             Boonsueb  Panya

 

  • วิทยากร / ที่ปรึกษา  ด้านการจัดการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • กรรมการผู้จัดการ    สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนา ไอ-ทีม

 

 

หากท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน ด้วยการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ

  • การบริหารจัดการ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การเพิ่มผลผลิต โดยเริ่มจากปัจจัย คน และ ระบบการจัดการ

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่

          อ.บุญสืบ           Tel. 081-6373222    Email : boonsueb@hotmail.com

หรือ คุณ ธัญญรัตน์  Tel. 081-4069554